Updated: 16-09-2021 22:11:04

Sjúkdómar og notkun
Notað við smáskammtalækningar/hómópatalækningar